Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místní poplatky


 

Obecní úřad Hlásnice sděluje, že od 1.1.2017 nebude oproti roku 2016 změna výše místního poplatku ze psů a místního poplatku za „odpady“.

 

Ø  K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ

 

Ø  Je stanoven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou obce Hlásnice č. 1/2012, o místním poplatku ze psů, ze dne 12.12.2012.

Ø  Poplatková povinnost: poplatek platí držitel psa – občan, který má trvalý pobyt v Hlásnici, a to za psa staršího 3 měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši.

Ø  Ohlašovací povinnost: držitel psa je povinen ohlásit obecnímu úřadu Hlásnice svoji poplatkovou povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy jeho pes dovršil stáří tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa, prodej …)

v  Tiskopis „Přiznání k poplatku ze psů“ je k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce Hlásnice.

v  Sazba poplatku: 100,- Kč za každého psa a kalendářní rok.

v  Splatnost poplatku: 31.3. příslušného kalendářního roku.

 

 

Ø  K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA „ODPADY“

 

v  Je stanoven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou obce Hlásnice č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů ze dne 21.12.2015.

v  Ohlašovací povinnost: při přihlášení se občana k trvalému pobytu v Hlásnici je splněna zároveň povinnost poplatníka ohlásit vznik své poplatkové povinnosti. Není tomu tak při „odhlášení z trvalého pobytu“. Změna trvalého pobytu, tj, že se občan přihlásí k trvalému pobytu v jiné obci (už se občan neodhlašuje z trvalého pobytu v obci, jak tomu bylo dříve), je zaznamenána obecním úřadem Hlásnice až následně z informačního systému evidence obyvatel, tudíž je důležité, aby občan před změnou trvalého pobytu tuto skutečnost obecnímu úřadu Hlásnice nahlásil !!

v  Sazba poplatku: 470 Kč za každého poplatníka, který je občanem obce Hlásnice nebo má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; vyjma poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni (děti narozené v příslušném kalendářním roce, vlastníci stavby určené nebo sloužící k rekreaci v k.ú. Hlásnice v lokalitě Dolní Žleb, poplatník, který se nejméně 6 měsíců v roce zdržuje v zahraničí a poplatník, který dovrší v daném roce 85 let a starší). Úleva je poskytnuta dětem, které v příslušném kalendářním roce nedosáhnou věku 18 let, a to 120 Kč. Tedy sazba pro poplatníka mladšího 18 let je 350 Kč.

v  Splatnost poplatku: pozor změna! - jednorázově do 30.6. příslušného kalendářního roku.

 

 

Ø  Navýšení poplatku ze psů a za „odpady“: pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek (ze zákona).

 

Ø  Obě obecně závazné vyhlášky obce jsou umístěny na webových stránkách obce Hlásnice: www.obechlasnice.cz a jsou k dispozici k prostudování na obecním úřadě.

 

Obecní úřad Hlásnice