Menu
Obec Hlásnice
ObecHlásnice

Webové stránky se upravují. 

Dotace a granty

 Projekt Rekonstrukce místní komunikace
na parcele č. 643/12 v obci Hlásnice

Logo OK

byl realizován s finanční podporou Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016,
DT č.1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Výše podpory: 278.835 Kč

Cílem realizace toho projektu byla rekonstrukce nevyhovujícího stavu místní komunikace (MK), jejíž konstrukce již byla technicky nevyhovující, původně štěrková komunikace byla silně znehodnocena naplavenou zeminou a zcela chybělo řízené odvádění dešťových vod, což způsobovalo nebezpečné situace pro vozidla i chodce v místě napojení MK na silnici II/445. Dokončenou realizací rekonstrukce této MK, včetně ostrůvku pro budoucí chodník, napojení MK na silnici II/445 s doplněním dopravního značení a řešení odvádění povrchových srážkových vod do dešťové kanalizace, došlo ke snížení prašnosti v této části obce, k výraznému zlepšení bezpečnosti na této MK i na silnici II/445 v centru obce, a to jak pro vozidla, tak pro chodce, protože v obci zatím nejsou chodníky. Výstup projektu, který byl stanoven jako zlepšení kvality života občanů a rekonstrukce MK, byl tedy plně splněn.

V rámci nutnosti komplexního řešení odvádění povrchových srážkových vod z komunikací, obec Hlásnice při realizaci projektu rekonstrukce MK zrealizovala i 48m nové trasy dešťové kanalizace podél silnice II/445 směrem nad rekonstruovanou MK, jelikož se domluvila se SSOK na společném řešení odvedení povrchových srážkových vod ze silnice II/445 v této části obce, které výrazně negativně působily v místě napojení MK na tuto silnici a splavovaly erozi přímo do centra obce.

Fotodokumentace tohoto projektu

Stav před realizací:

Stav po realizaci rekonstrukce místní komunikace s napojením na silnici II/445:

 

___________________________________________________________________________

Logo OK

PŘÍSPĚVEK OD OLOMOUCKÉHO KRAJE V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2013 NA 1. FÁZI ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE HLÁSNICE

V roce 2013 byla realizována 1. fáze nového územního plánu obce Hlásnice. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2013, oblast podpory č. 3,  název projektu: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace, výše příspěvku : 54.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Hlásnice na svém zasedání dne 18.2. 2013 schválilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci POV Olomouckého kraje v roce 2013, oblast podpory č. 3 - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace. Obec podala tuto žádost dne 19.2. 2013 a to o příspěvek ve výši 54 000,- Kč na 1. fázi zpracování územního plánu obce - v roce 2013 - vypracování územně plánovací dokumentace pro společné jednání.  Celkové náklady na 1. fázi zpracování v roce 2013 činí 108.900,- Kč.

  Dne 3.5. obdržela obec Hlásnice oznámení o přidělení tohoto příspěvku v plné požadované výši, tedy 54 000,- Kč. Toto přidělení schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením dne 26.4. 2013 na základě návrhu Hodnotitelské komise a po projednání v Radě Olomouckého kraje.

   Dne 25.6. 2013 byly prostředky příspěvku v plné výši připsány na účet Obce Hlásnice u České národní banky, a.s., pobočka Ostrava.

   Dne 28. a 29.8. 2013 byla provedena úhrada faktury za plnění poskytnuté dle Smlouvy o dílo Ing. arch. Vladimíru Dujkovi ve výši 108.900,- Kč, tedy příspěvek od Olomouckého kraje byl plně vyčerpán.

 

___________________________________________________________________________

 

DOTACE ZE SZIF

   Dne 28.5. 2013 přijala Obec Hlásnice na svůj účet u České národní banky, a.s., pobočka Ostrava, očekávánou dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu (zkr. SZIF) ČR v rámci Programu rozvoje venkova, jejíž výdaje na opravu autobusové zastávky a hřbitova v Hlásnici byly realizovány  v roce 2012. Celková výše přiznané dotace: 256.798,- Kč, z toho z Evropských zdrojů 192.598,- Kč a z národních zdrojů 64.200,- Kč.

 

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 Autobusové linky 

 Linka 890921 Olomouc-Šternberk-Huzová-Bruntál-Rýmařov (131.01 kB)
 

Linka č. 850875 Rýmařov - Olomouc

 Nový Kalendář svozů SKO 2021

Svozový den SKO je PÁTEK v liché týdnySvoz BIOODPADU
Kontejner na trávu a listí bude přistaven vždy na víkend. 

Větší větve ukládejte vedle kontejneru.HASIČI  RADÍ
a informují !!!

 

Pojízdná prodejna
PEČIVO-LAHŮDKY

vždy ST a PÁ u budovy OÚ,
v 8.15 - 8.45h, v pátek také
od 8.15h pojízdné řeznictví.

 


 

Překlad (translations)

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 8. 12. 2021
oblačno 0 °C -5 °C
oblačno, severovýchodní větřík
vítrSV, 2.75m/s
tlak1011hPa
vlhkost80%
kaplička

lavička
Obec Hlásnice