Menu
Obec Hlásnice
ObecHlásnice

V termínu 28.5. – 4.6.2024 bude probíhat pravidelná výměna vodoměrů.

SVOZ KVĚTEN 2024: SKO středa - 29.5.

 

Dotace a granty

 


Předmětem projektu realizovaného 2021-2022 je modernizace kulturního zařízení v obci a zlepšení podmínek pro kulturní a spolkovou činnost v obci. Díky projektu byla v komunitním domě vybudována nová kuchyňská linka, nové LED osvětlení a bylo pořízeno mobilní vybavení pro pořádání akcí v obci.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 186 471,- Kč

Celková výše dotace: 149 176,- Kč

 


 

Projekt

Hlásnice - Rekonstrukce střechy a fasád komunitního domu

je realizován s fin.podporou z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022, dotační titul Podpora přípravy projektové dokumentace.

Schválená výše podpory: 175.200,- Kč

Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy s půdní vestavbou a obnovu fasád Komunitního domu Hlásnice. Jedná se o zpracování
architektonické studie a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

 

                     

 


 

Projekt

Oslavy 90 let kaple sv. Jiří v Hlásnici

realizováno s finančním příspěvkem z dotačního programu 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022

Schválená výše dotace: 20.000,- Kč

Cílem projektu je soubor kulturně-společenských aktivit spojených s výročím 90 let obecní kaple sv. Jiří v Hlásnici, které jsou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje a propagují Olomoucký kraj i mimo jeho územní působnost.

                                                                                     


 

ROK 2021

 

Projekt

Chodníky a VO v obci Hlásnice – část I. etapy,
chodníky sever

byl realizován s finančním příspěvkem z Dotačního titulu - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021.

Výše podpory: 218.353,- Kč

Cílem projektu je realizace nového chodníku podél silnice II/445 v délce 100 m a nového veřejného osvětlení pro nasvícení budoucího chodníku a silnice v délce 320 m s 9 novými sloupy a svítidly v části, kde chybí veřejné osvětlení.

 

 

                    

 

Projekt

Dokončení nového ÚP obce Hlásnice

byl realizován s finančním příspěvkem z Dotačního titulu - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021.

Schválená výše podpory: 38.720,- Kč

Cílem projektu je úprava dokumentace územního plánu pro opakované veřejné projednání (3. fáze) a úprava dokumentace po veřejném projednání (4. fáze) pro vydání územního plánu. 

 


 

Projekt

Obnova vchodu do kaple sv. Jiří v Hlásnici

Logo OKbyl realizován s finančním příspěvkem z Dotační titulu č.2 - Obnova staveb drobné architektury místního významu
z Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021.

Výše podpory: 25.500,- Kč

Cílem projektu byla renovace vstupních dvoukřídlých dveří, dveřního obložení a instalace nových kovaných prvků, kliky s kováním a kované výzdoby k pantům. 

Fotodokumentace projektu

Stav před realizací:

       

Realizace a stav po realizaci:

                

 


 

Projekt

Rekonstrukce místní komunikace na parcele č. 643/12 v obci Hlásnice

Logo OK

byl realizován s finanční podporou Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016,
DT č.1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

Výše podpory: 278.835 Kč

Cílem realizace toho projektu byla rekonstrukce nevyhovujícího stavu místní komunikace (MK), jejíž konstrukce již byla technicky nevyhovující, původně štěrková komunikace byla silně znehodnocena naplavenou zeminou a zcela chybělo řízené odvádění dešťových vod, což způsobovalo nebezpečné situace pro vozidla i chodce v místě napojení MK na silnici II/445. Dokončenou realizací rekonstrukce této MK, včetně ostrůvku pro budoucí chodník, napojení MK na silnici II/445 s doplněním dopravního značení a řešení odvádění povrchových srážkových vod do dešťové kanalizace, došlo ke snížení prašnosti v této části obce, k výraznému zlepšení bezpečnosti na této MK i na silnici II/445 v centru obce, a to jak pro vozidla, tak pro chodce, protože v obci zatím nejsou chodníky. Výstup projektu, který byl stanoven jako zlepšení kvality života občanů a rekonstrukce MK, byl tedy plně splněn.

V rámci nutnosti komplexního řešení odvádění povrchových srážkových vod z komunikací, obec Hlásnice při realizaci projektu rekonstrukce MK zrealizovala i 48m nové trasy dešťové kanalizace podél silnice II/445 směrem nad rekonstruovanou MK, jelikož se domluvila se SSOK na společném řešení odvedení povrchových srážkových vod ze silnice II/445 v této části obce, které výrazně negativně působily v místě napojení MK na tuto silnici a splavovaly erozi přímo do centra obce.

Fotodokumentace tohoto projektu

Stav před realizací:

Stav po realizaci rekonstrukce místní komunikace s napojením na silnici II/445:


 

Projekt

1. FÁZE ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE HLÁSNICE

V roce 2013 byla realizována 1. fáze nového územního plánu obce HlásniLogo OKce. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2013, oblast podpory č. 3,  název projektu: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace, výše příspěvku : 54.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Hlásnice na svém zasedání dne 18.2. 2013 schválilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci POV Olomouckého kraje v roce 2013, oblast podpory č. 3 - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace. Obec podala tuto žádost dne 19.2. 2013 a to o příspěvek ve výši 54 000,- Kč na 1. fázi zpracování územního plánu obce - v roce 2013 - vypracování územně plánovací dokumentace pro společné jednání.  Celkové náklady na 1. fázi zpracování v roce 2013 činí 108.900,- Kč.


 

DOTACE ZE SZIF

Dne 28.5. 2013 přijala Obec Hlásnice na svůj účet u České národní banky, a.s., pobočka Ostrava, očekávánou dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu (zkr. SZIF) ČR v rámci Programu rozvoje venkova, jejíž výdaje na opravu autobusové zastávky a hřbitova v Hlásnici byly realizovány  v roce 2012. Celková výše přiznané dotace: 256.798,- Kč, z toho z Evropských zdrojů 192.598,- Kč a z národních zdrojů 64.200,- Kč.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 22 °C 13 °C
déšť, slabý jižní vítr
vítrJ, 3.31m/s
tlak1020hPa
vlhkost59%
srážky5.17mm

Univerzální překladač

Překlad (translations)

kaplička

lavička
Obec Hlásnice